Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60

20/9 Bomässan i Vallastaden i Linköping – “Konstens roll i samhällsbyggnad”

20/10 Region Dalarna i Falun – “Kulturen som redskap för ungas delaktighet och inflytande”. Tillsammans med kommunalrådet Fredrik Rönning från KISAMs pilotkommun, Smedjebacken www.regiondalarna.se “teman med kulturen”

29/11 Mod och Motstånd på Konsert och Kongress i Linköping “Kulturen som katalysator och omställningskraft”
www.folkbildarforum.se

mot_motstand

 


 

2018-02-07 Folk och Kultur i Eskilstuna “Från Cultural planning till Cultural doing genom KISAM-modellen. Arbete pågår….” www.folkochkultur.se

Deltagare: Metodutvecklingsarbetet KISAM pågår i Fas 1 i regioner/kommuner. I interregional samverkan vill KISAM ta fram infrastruktur och modeller för hur kulturen/konstnärskompetensen kan ingå i och bli del av regioners/kommuners arbete med hållbar samhällsutveckling, både i planerings- och det praktiska arbetet.

I KISAM-metoden utgår vi från en av kommunens/regionens mest prioriterade samhällsfråga. I varje kommun/region bildas en tvärsektoriell arbetsgrupp och det är arbetsgruppen som beslutar den prioriterade frågan där också kulturen/konstnärskompetensen lyfts in som en del i lösningsarbetet.

KISAM pågår i Region Örebro, Lindesbergs , Smedjebackens och Bengtsfors kommuner

Arbetet stöds av kommunalförbundet Fyrbodal, Film i Dalarna/Region Dalarna och Kultur i Väst/VGR, samt Region Örebro, Lindesbergs , Smedjebackens och Bengtsfors kommuner

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...