Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60

Om förstudien – Bakgrund till KISAM Genom förstudiemedel från BUS (2015), har vi undersökt frågorna ”Varför finns den gestaltande kulturen sällan med när vi diskuterar våra stora samtids- och framtidsfrågor?” och  ”Varför kan så få konstnärer leva på sin profession?” I ca 100 möten och intervjuer på nationell, regional och lokal nivå (kommunal-/regionråd, kulturpolitiker/tjänstemän, institutioner, konstnärsorganisationer, konstnärer m.fl.) har vi kommit fram till att en stor del i svaret är brist på kunskap både bland högsta beslutsfattare och konstnärer om varandras områden. Dessutom är kulturen lågt prioriterad, projektifierad och står också ofta organisatoriskt utanför.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...