Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60

Smakprov på konsten i samhället

Konst i vården

2

Konst i skola

1

Konst i det offentliga rummet

3

Konst för identitet & attraktivitet

4

Konst för attraktiv arbetsmiljö & problemlösning

IMAGE HERE

Konst för att synliggöra

6

Konst till att påverka och förändra

7

Konst till att berätta min framtidsvision

10

Konsten (för) att se sig själv och världen

8

Konsten – För att det gör oss till människor helt enkelt!

9

Människan är den enda djurart som har förmågan till konstnärligt gestaltande kultur och därmed möjligheten att både berätta och ta del av andras berättelser om detta ofattbara som är livet här på vår blå planet.

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...