Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60

 

 

Folk Bildar Forum, Onsdag 21 oktober 2018

Två riktiga förkämpar för kulturen som en samlande kraft, möts under Folkbildarforum. Regissören och kompositören Tuomo Haapala och konstnären Sira Jokinen Lisse har märkvärdigt mycket gemensamt. Men de hade inte tidigare träffats när de fick uppdraget som lett fram till sessionen “Kultur och skapande för vision, vilja, hopp och förändring”.

På förra årets Folkbildarforum medverkade både Sira Jokinen Lisse och Tuomo Haapala, men på var sitt håll. Tuomo regisserade den stora kvällsföreställningen ”Vi släcker mörkret”, där en mängd olika uttryck inom konst, hantverk och vetenskap möttes och omkring 150 personer medverkade, många verksamma inom folkbildningen i Östergötland.  Sira medverkade med föreningen KISAM (Konsten inom samhällsutvecklingen) och visade även en del av utställningen ”Mod och medmänsklighet” 

                                                                                                   bild av Folk Bildar Forum

Inför årets konferens valde Bildningsförbundet Östergötlands Lars Holmgren att sammanföra de två, eftersom han såg gemensamma beröringspunkter.

– Det är egentligen konstigt att vi inte har träffats eller känt till varandra tidigare, säger Sira. När vi möttes märkte vi att vi hade jobbat med samma eller liknande projekt, såsom “Globträdet” och “Framtidsskepp” om barns rättigheter och miljöfrågor. Tuomo har dessutom gjort en föreställning med industriarbetare och jag gjorde den stora utställningen ”Verkstadsarbetare med nya ögon”. Bara för att ge ett par exempel.

20/9 Bomässan i Vallastaden i Linköping – “Konstens roll i samhällsbyggnad”

20/10 Region Dalarna i Falun – “Kulturen som redskap för ungas delaktighet och inflytande”. Tillsammans med kommunalrådet Fredrik Rönning från KISAMs pilotkommun, Smedjebacken www.regiondalarna.se “teman med kulturen”

29/11 Mod och Motstånd på Konsert och Kongress i Linköping “Kulturen som katalysator och omställningskraft”
www.folkbildarforum.se

mot_motstand

 


 

2018-02-07 Folk och Kultur i Eskilstuna “Från Cultural planning till Cultural doing genom KISAM-modellen. Arbete pågår….” www.folkochkultur.se

Deltagare: Metodutvecklingsarbetet KISAM pågår i Fas 1 i regioner/kommuner. I interregional samverkan vill KISAM ta fram infrastruktur och modeller för hur kulturen/konstnärskompetensen kan ingå i och bli del av regioners/kommuners arbete med hållbar samhällsutveckling, både i planerings- och det praktiska arbetet.

I KISAM-metoden utgår vi från en av kommunens/regionens mest prioriterade samhällsfråga. I varje kommun/region bildas en tvärsektoriell arbetsgrupp och det är arbetsgruppen som beslutar den prioriterade frågan där också kulturen/konstnärskompetensen lyfts in som en del i lösningsarbetet.

KISAM pågår i Region Örebro, Lindesbergs , Smedjebackens och Bengtsfors kommuner

Arbetet stöds av kommunalförbundet Fyrbodal, Film i Dalarna/Region Dalarna och Kultur i Väst/VGR, samt Region Örebro, Lindesbergs , Smedjebackens och Bengtsfors kommuner

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...