Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60

Region Örebro län

Är KISAMs pilotregion, som valt som sin prioriterade fråga de ungas psykiska ohälsa. I den tvärsektoriella KISAM-gruppen ingår representanter såväl från politik, förvaltning, som kultur och hälsa-området. Förutom mötena med KISAM-gruppen har vi haft ett frukostmöte på Scandic Hotel, dit fler bjuds in till information, inspiration, samtal och workshop. Nästa frukostmöte är den 7 april på temat ”Ungas psykiska ohälsa”. Anna Duberg berättar om Dansprojektet och det blir workshop, där vi kunskapar och kraftsamlar tvärsektoriellt.

orebro_lan_2

orebro_lan_5

orebro_lan_3

orebro_lan_1

orebro_lan_9

orebro_lan_4

orebro_lan_10

orebro_lan_8

orebro_lan_7

orebro_lan_6

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...