Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60

Smedjebacken

Den tvärsektoriella arbetsgruppen valde som sin prioriterade fråga  – Ungas uppväxtvillkor – ungas delaktighet och inflytande, vilket passar bra eftersom Dalarna har ambitionen att bli Sveriges bästa ungdomsregion. KISAM-gruppen i Smedjebacken arbetar med att ta fram formerna för arbetet och får ökad kunskap kring kulturens möjligheter i arbetet. Det har bl.a. varit information om LUPP, besök på Meken, som är mötesplats, konsthall och kulturhus i Smedjebacken, träff med Film i Dalarna och information /inspiration från Borlänges ungdomsansvariga kring deras arbete med de ungas delaktighet och inflytande. Nästa KISAM-möte blir en pizzamöte med Smedjebackens KISAM-grupp och elevrådsrepresentanter från Smedjebackens högstadieskolor.

Annonsbladet, vecka 44 2017

annonsbladlet

sira_jokinen_lisse_smedjebacken_1

sira_jokinen_lisse_smedjebacken_2

 

Smedjebacken_6

 

Smedjebacken_5

Smedjebacken_3

 

Smedjebacken_8

Smedjebacken_7

 

Smedjebacken_9

 

Smedjebacken_1

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...