Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60

från Konstprojekt till Kvinnorörelse för Demokrati.

I det konstnärliga skapandet, föds idéer och visioner. Vi löser världsproblem, både i det lilla och i det stora. Det viktiga är att vi gör det tillsammans!
 
Under skapandeträffarna får kvinnor, mammor och barn prova på olika konstnärliga uttryck. Det är under den skapande processen som vi även övar svenska språket, bygger nätverk och får vänner, lär om samhälle OCH har roligt tillsammans.
Det är konsten som är det universella språket!
 
VÅR VISION ÄR ATT:
– Fler kvinnors röster ska höras och deras kunskaper ska bättre tas tillvara.
– Att kvinnor ska få redskap till att kunna vara en aktiv del i samhället, känna egenmakt och påverka sitt och sin familjs nutid som framtid.
– Ett led i arbetet är att fler kvinnor ska komma ut i egen försörjning och ha en meningsfull fritid.
 
BAKGRUND
Världens mammor startade 2016 i Motala, när Barnavårdscentralen slog larm, att många mammor och barn satt isolerade i sina hem. Idag finns vi på 5 platser i Östergötland och intresse finns för att vi ska fortsätta växa såväl nationellt som internationellt.
 
GENOM – KISAM- Världens mammor arbetar vi med att:
– Lära om och prova på olika konstnärliga uttryck
– Empowerment och teamarbete
– Kunskapsutflykter
– Språkinlärning
– Konstnärligt skapande i utställningar och närmiljö
– Synliggöra kvinnors berättelser
 
Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv med engagemang genom aktivt deltagande och med lärande genom görande och upplevelser. Genom empowerement uppmuntrar vi varandra till att våga. Vi arbetar med systerskap och med att skapa framtidshopp, där var och en av oss har ett viktigt uppdrag att fylla.

Vi samverkar med professionella konstnärer.

Vi är kvinnor och mammor från olika delar av världen, från olika kulturer, bakgrunder, språk och religioner, men vi är förenade i att vi tillsammans arbetar för att skapa en bättre framtid för oss själva och våra barn- och barnbarn.

När vi har starka och trygga mammor, så får vi även starka, trygga barn!

KISAM är inte INTE ett kulturprojekt, utan ett utvecklingsarbete där kulturen ingår.

Svenska Journalen NR3 juni 2019

Sira Jokinen Lisse “Världens mammor” tar hon emot stora mammapriset

Prisades på Mammagalan för sitt arbete och starten av ”Världens mammor”

Kanal 5 och  Dplay, Sondag 26 maj 2019

foto: Jessica Gredin

Presswebb Discovery Networks Sweden, Söndag 26 maj 2019

Sira Jokinen Lisse och Sveriges Kulturminister  Amanda Lind 

Sveriges Kulturminister  Amanda Lind dröm hjärta 

   

bilder av Folkbildarforum

bilder av Folkbildarforum

bilder av Folkbildarforum

BILD: Victor Bomgren

Vernissage “Världens mammor i Motala” 23 oktober kl. 10 i biblioteket

MOTALA Integrations och konstprojektet “Världens mammor” hade vernissage på Motala bibliotek.

Världens mammor i Motala” vernissage på Motala bibliotek.

Foto: Tina Andersson, Östgötatidningen  31 january 2017

SVT Nyheter Öst, 17 maj 2017

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...